VŠETKO O INŠTALÁCIÍ

Aký smer inštalácie podlahy sa odporúča?

Odporúča sa inštalácia laminátovej podlahy pozdĺžne v smere hlavného zdroja svetla a priečne v smere pohybu. Dodržiavanie týchto smerov však nie je vždy možné t. j. ak dvere a okná sú oproti sebe. V takýchto prípadoch sa musíte rozhodnúť podľa vlastného vkusu. Laminát môže byť položený diagonálne, alebo s vhodnými prechodnými profilmi, v rôznych smeroch. Pri diagonálnej inštalácii, by ste mali očakávať viac odpadu a o päť až desať percent viac pri kúpe podlahy. Ak je podklad z drevených dosiek, mali by ste položiť svoje laminátové panely priečne k pozdĺžnemu podkladu.

Má sa pri inštalácii podlahy brať do úvahy vzdialenosť od steny?

Časti laminátovej podlahy predstavujú prevažne drevený kompozitný základ. Drevo je prírodný stavebný materiál. Jednou z dôležitých vlastností „plávajúcej“ podlahy je tzv. „pracovanie“ dreveného kompozitu. Pojem "pracovanie" predstavuje zväčšovanie a zmenšovanie dreveného materiálu, vďaka týmto procesom je zabezpečené hygroskopické chovanie, čo znamená, absorpciu a vypúšťanie vlhkosti.
Okrem toho, rozmerové správanie sa plávajúcej podlahy tak ako aj iných stavebných materiálov, ovplyvňuje aj teplo a chlad zhora alebo zdola. Z tohto dôvodu je dôležité, že laminátová podlaha má priestor "pracovať", aby sa zabránilo následnému poškodeniu. Poškodenia môžu zahŕňať: otvorené škáry, vydutie nahor alebo deformácia v spoji a odlupovanie dizajnu. Vzdialenosť medzi laminátom a stenou by mala byť 12-15 mm a mala by byť stanovená v priebehu inštalácie pomocou dilatačných škár.

Kedy treba myslieť na dilatačné škáry v procese inštalácie?

Dilatačné škáry majú byť použité ak miestnosť inštalácie meria viac ako 8 m v šírke alebo dĺžke a taktiež, ak laminátová inštalácia pokračuje z jednej miestnosti do druhej.

Môžem použiť laminátovú podlahu v kúpeľni?

Nie, laminátová podlaha nie je vhodná do vlhkých miestností ako kúpeľňa alebo sauna.

Sú laminátové dlaždice vhodné pre inštaláciu v kuchyni?

Ak je pozorne dodržaný inštalačný proces, laminátová podlaha môže byť použitá pre kuchyne.

Je laminátová podlaha vhodná pre sklady alebo pre zimné záhrady?

Ak je pozorne dodržaný inštalačný proces, laminátová podlaha môže byť použitá pre sklady a zimné záhrady.

Prečo nie je koberec vhodný ako podklad pre laminátovú podlahu?

Koberec nie je vhodný podklad pre inštaláciu laminátovej podlahy a musí byť úplne odstránený pred jej inštaláciou. Koberec, ktorý je ponechaný pod podlahou spôsobí pruženie pri prechode cez podlahu a nadmerný tlak na okrajové oblasti. Tým sa zničí spojenie pero - drážku, a môže viesť k medzerám medzi podlahovými škárami. Koberce by mali byť odstránené aj z hygienických dôvodov (nahromadenie plesní a pachov). Podklad musí byť rovný, suchý, čistý a pevný, schopný niesť zaťaženie.

Môže byť laminátová podlaha inštalovaná na koberec, ak sa naň položí izolačná podložka?

Nie, podklad musí byť vždy čistý, suchý a schopný niesť záťaž. Pred inštaláciou sa uistite, či podklad nie je pružný a neprejavuje pohyb pri zaťažení. Koberec, vo všeobecnosti, nie je vhodný podklad pre inštaláciu laminátovej podlahy a musí byť úplne odstránený pred jej inštaláciou.

Je možné uložiť nábytok v miestnosti hneď po inštalácii laminátovej podlahy?

Áno, je to možné: laminátová podlaha sa môže používať hneď po inštalácii.

VŠETKO O ÚDRŽBE A ČISTENÍ

Aký druh laminátového čističa by sa mal používať?

Pri výbere laminátového čističa odporúčame, aby ste si vybrali ten, ktorý neobsahuje žiadne vosky či oleje. Olej a vosk nemôžu preniknúť cez povrch laminátu, a tým majú tendenciu ponechať na hornej strane laminátu mastný film. Tento film spôsobí šmuhy pri čistení a zanecháva stopy pri chôdzi po laminátovej podlahy.

Ako môžem leštiť laminátovú podlahu?

Odporúčame neleštiť laminátovú podlahu.

O PODLAHOVOM VYKUROVANÍ

Sú laminátové podlahy vhodné pre podlahové vykurovanie?

Laminátové podlahy sú určené pre použitie na teplovodné kúrenie. Upozorňujeme na špeciálne pokyny pri inštalácii podláh na teplovodné podlahové vykurovanie. Je veľmi dôležité, aby maximálna povrchová teplota vykurovacieho prvku, neprekročila 27 ° C. To by malo byť monitorované príslušnými vykurovacími mechanizmami.

Čo je znamená tepelná vodivosť?

Tepelná vodivosť vyjadruje množstvo tepla v jouloch, ktorá je prevedená po dĺžke jedného metra za sekundu v teplotnom rozdiele jedného stupňa Celzia. Tepelná vodivosť si vyžaduje, overiť si kvalitu tepelnej izolácie v stavebných prvkoch. Vzhľadom na vynikajúcu tepelnú vodivosť, laminátová podlaha je ideálna pre teplovodné podlahové kúrenie.

INÉ OTÁZKY O LAMINÁTOVEJ PODLAHE

Sú laminátové podlahy vhodné pre kreslá s kolieskami?

Všeobecne laminátová podlaha je vhodná aj pre kreslá s kolieskami. Avšak odporúčame použitie mäkkých, gumových koliesok. To je tiež naše odporúčanie pre kancelárske stoličky.

Vyžaruje laminát formaldehyd? Je to škodlivé pre životné prostredie, alebo pre zdravie?

Vzhľadom k často diskutovaným otázkam o obsahu škodlivín, najmä formaldehydu v laminátových podlahách a podlahách s dreveným základom ako sú preglejky, výrobcovia sú povinný podrobiť svoje výrobky skúškam, aby spĺňali predpisy o nebezpečných látkach.

Ako mám vedieť, ktorá laminátová podlaha je tá pravá?

Najprv by ste mali zvážiť, kde bude laminátová podlaha inštalovaná. Bude inštalovaná v spálni, obývačke alebo na schodisku? Prirodzene podlaha na schodisku je častejšie zaťažená, než podlaha v spálni. S cieľom pomôcť zvoliť si správny podlahu sa môžete riadiť podľa výkonnostnej klasifikácie EN 13329. Pre obývané oblasti sa rozlišuje medzi tromi triedami laminátu: trieda 21 je vhodná pre mierne použitie (napríklad v spálňach) , trieda 22 je vhodná na bežné použitie (napr. v obývacej izbe), a triedy 23 je vhodná pre náročné použitie (napr. schodisko). Tieto triedy sú uvedené na obale každého laminátového výrobku v piktograme. Pri výbere laminátovej podlahy sa riaďte týmito piktogramami, alebo požiadajte odborného predajcu o radu.

Je laminátová podlaha vhodná pre alergikov?

Laminátovú podlahu je možné čistiť jednoducho. Špina a prach, dokonca aj roztoče a hlbšie špina nemá šancu. Laminátové podlahy sú vyrobené zo 90% dreva. To znamená, že naše podlahy neprodukujú žiadne zdraviu škodlivé emisie, sú bez chloridu a PVC a neobsahujú žiadne konzervačné látky.

Ako sa dá likvidovať laminátová podlaha? Môže sa laminát recyklovať alebo spáliť?

Likvidácia laminátu nie je žiadny problém. Zvyšný materiál a iné časti alebo staré podlahy môžu byť likvidované vo vašom domovom odpade. Kompletné podlahy, ktoré si prajete zlikvidovať, by sa mali prijať priamo do miestnej skládky. Vzhľadom k tomu, že laminátová podlaha sa skladá z 80 percent dreva, môžu byť bezpečne spálené rovnako ako ostatné výrobky z dreva. Vďaka novým technologickým procesom, laminátová podlaha je recyklovateľná. Až 85 percent hmotnosti laminátovej podlahy môže byť uvedenej späť do výrobného procesu vo forme drevnej štiepky alebo vlákien.