Preprava a skladovanie

Podlahy SWISS KRONO, prosím, prepravujte starostlivo a v originálnom balení. Vždy využite najprv celé jedno balenie pred rozbalením ďalšieho. Väčšie množstvá by mali byť taktiež uložené v originálnom balení, aby nedošlo k ich poškodeniu. Pri dlhšom skladovaní musia byť dosky umiestnené vodorovne v neotvorených obaloch v miestnosti, ktorá je vykurovaná.